ΙΤΕ 2019…


Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από 7 Ερευνητικά Ινστιτούτα:

Στο Ηράκλειο:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)
Ινστιτούτο Αστροφυσικής

Στο Ρέθυμνο:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Στην Πάτρα:
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)