Έργα στο Κομμένο Μπεντένι & Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου


Μια ματιά από ψηλά στην πύλη “Κομμένο Μπεντένι” της πόλης του Ηρακλείου και τα έργα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
Η hypervision βρέθηκε στα έργα που γίνονται στο σημείο αυτό των τειχών και σας προσφέρει μία πανοραμική ματιά της πύλης αλλά και φυσικά όλης της ιστορικής πόλης του Ηρακλείου…